Bij de omzetpercentagemethode wordt het communicatiebudget bepaalt aan de hand van een vast percentage van de omzet. Deze methode wordt door het overgrote deel van de bedrijven gehanteerd. Het verschilt per bedrijf of de omzet van het voorgaande jaar wordt aangehouden of de verwachten omzet.

Het overgrote deel van de bedrijven besteedt zo’n 5 tot 10% van haar omzet aan communicatie doeleinden.

Voorbeeld omzetpercentagemethode

Wanneer het beleid van Bedrijf X voorschrijft dat vijf procent van de omzet wordt besteed aan communicatiedoeleinden en de omzet afgelopen jaar was 2 miljoen, dan bedraagt het communicatiebudget voor aankomend jaar €100.000,-.

Wat zijn de voordelen?

Deze omzetpercentagemethode heeft de volgende voordelen:

  • Eenvoudige en overzichtelijke manier van budgetteren;
  • Een bedrijf geeft nooit meer uit dan dat er binnenkomt;
  • Heeft een stabiliserende invloed op bestedingen aan promotie;

Wat zijn de nadelen?

Deze omzetpercentagemethode heeft de volgende nadelen:

  • Wanneer er omzet achterblijft is er kans dat er wel meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt;
  • Lastig om in te spelen op externe factoren zoals concurrenten die meer gaan uitgeven aan communicatie doeleinden;
  • Wanneer een bedrijf krimpt, krimpt het communicatiebudget mee, wat er voor kan zorgen dat een bedrijf in een neerwaartse spiraal terecht komt.;

De omzetpercentage methode is uitermate geschikt als budgetteringsmethode. Echter is het wel slim om het budget te baseren op de begrootte omzet in plaats van die van voorgaande jaren. Daarmee voorkom je de nodige risico’s zoals hierboven beschreven.