Een mondelinge enquête is een enquêtevorm waarbij er face-to-face een persoonlijk interview wordt afgenomen met een persoon die binnen de steekgroep valt.

Welke soorten vragen stel je tijdens een mondelinge enquête?

Tijdens een mondelinge enquête probeer je altijd open vragen te stellen. Door open vragen te stellen krijg je uitgebreidere antwoorden en dus meer informatie. 

Wat zijn de voordelen van een mondelinge enquête?

Het voordeel van een mondelinge enquête is dat de interviewer een lastige vraag kan toelichten. Daarnaast kan de interviewer er op toezien dat alle vragen volledig worden beantwoord waardoor de representativiteit van het onderzoek niet in het geding komt. Aangezien je het interview zelf afneemt kan je na het interview direct aan de slag om de verkregen gegevens te verwerken. Bij een schriftelijke enquête kan dit bijvoorbeeld veel langer duren.

Wat zijn de nadelen van een mondelinge enquête?

Allereerst kost het natuurlijk verschrikkelijk veel tijd om interviews af te nemen. Waar je bij schriftelijke en online-enquêtes niet aanwezig hoeft te zijn, moet dat bij deze vorm wel. Daarnaast kost het verwerken van een mondelinge enquête ook veel meer tijd. 

Bovendien moet, afhankelijk van het onderwerp, het kennisniveau van de interviewer ook der mate hoog zijn dat hij/zij kan sparren met de respondent. Wanneer je bijvoorbeeld een specialist op het gebied van zoekmachine optimalisatie interviewt is het belangrijk dat je als interviewer in staat bent om een kritische noot te kunnen plaatsen bij opmerkingen van de respondent.

Daarnaast moet je als interviewer oppassen met de vraagstelling. Onbedoeld kan je met vraagstelling een respondent namelijk in een bepaalde hoek duwen wat wellicht niet jouw bedoeling is.

Ten slotte komt het voor dat mensen door een bepaalde sociale druk die ze voelen dat ze het gevoel hebben dat ze het gewenste antwoord moeten geven.

Hoe verwerk je een mondelinge enquête?

Het werkt het makkelijkst wanneer je de schriftelijke enquête online verwerkt in een enquête tool. De huidige tooling systemen zijn namelijk in staat om het sentiment van een antwoord te analyseren en maken daarnaast met een klik op de knop woordvelden etc.