Een schriftelijke enquête is een vragenlijst die afgenomen wordt op papier. De respondent ontvangt een papier met daarop een vragenlijst die hij moet beantwoorden. De schriftelijke enquête was lange tijd de meest voorkomende enquête vorm. Tegenwoordig is de online-enquête het meest populair.

Welke soorten vragen staan er in een schriftelijke enquête?

Een enquête kan bestaan uit de volgende soorten vragen:

  • Open vraag
  • Gesloten vraag
  • Tweevoudige vraag
  • Multiple-choice vraag
  • Vragen met een vijf of zevenpunts Likertschaal

Wat zijn de voordelen van een schriftelijke enquête?

Het voordeel van een schriftelijke enquête is dat het een goedkope manier van enquêteren is. Er hoeft namelijk geen interviewer bij aanwezig te zijn. Bovendien wordt de respondent niet beïnvloedt door de enquêteur omdat de respondent de enquête in zijn eentje kan invullen. Ten slotte is het een voordeel dat de respondent de enquête in kan vullen wanneer het hen uitkomt.   

Wat zijn de nadelen van een schriftelijke enquête?

Het nadeel van een schriftelijke enquête is dat het niet persoonlijk is. Dat zorgt er voor dat een respondent niet de drang voelt om de enquête in te vullen wat leidt tot een hoge non-respons.

Een non-respons betekent dat je niet de gevraagde informatie ontvangt van een respondent. Een hoge non-respons zet de betrouwbaarheid van een onderzoek onder druk.

Daarnaast is het onzeker wie de enquête heeft ingevuld. Aangezien er meerdere mensen in een huishouden leven, is het mogelijk dat iemand die buiten de steekgroep valt de enquête heeft ingevuld.

Ook heeft de respondent vaak niet de directe mogelijkheid om een vraag te stellen aan de enquêteur. Het gevolg van deze situatie is dat men de vraag verkeerd begrijpt en een onjuist antwoord geeft.

Ten slotte kan het lang duren voordat je een enquête terug ontvangt. Wat erg vervelend is wanneer je verder wilt!

Hoe verwerk je een schriftelijke enquête?

De meest eenvoudige manier om een schriftelijke enquête te verwerken is door hem digitaal in te voeren. Deze enquêtetools beschikken namelijk over functies die op basis van antwoorden automatisch grafieken en woordwolken genereren.