Om de tekst op jouw website leesbaarder te maken, kan je hier structuur in aanbrengen in de HTML van jouw webpagina. Je kan het enigszins vergelijken met een boek. In een boek zijn er ook hoofdstukken, paragrafen en alinea’s en eigenlijk werkt het hetzelfde met een webpagina. Heading tags geven aan wat de titel is en wat de tussenkoppen zijn op een webpagina en dat maakt de leesbaarheid op de webpagina beter. Maar dat niet alleen, ook voor de zoekmachines zijn heading tags belangrijk. Zowel de zoekmachines als de bezoekers van de website moeten kunnen zien door heading tags waar de webpagina daadwerkelijk over gaat. Deze heading tags worden met behulp van een code aangegeven.

Hoe gebruik je heading tags?

Er zijn verschillende heading tags die allemaal een eigen functie hebben. Ze zijn niet allemaal even belangrijk en daarom is het verstandig om goed te kijken wat je tussen deze tags plaats. Hier komt namelijk ook een ander SEO-onderdeel om de hoek kijken, namelijk de zoektermen. Men heeft de keuze uit de heading tags H1 tot en met H5, waarbij H1 de belangrijkste is en H5 de minst belangrijkste. Ook het gebruik van de verschillende tags is verschillend. Zo plaats je bijvoorbeeld maar één H1 tag in de tekst. Meestal wordt deze tag gebruik voor de hoofdtitel van de pagina. Voor subkoppen gebruik je meestal de H2. Komt hieronder nog een subkopje, dan kan je daar bijvoorbeeld H3 voor gebruiken. H4 of H5 worden meestal gebruikt voor een kop die nog minder belangrijk is, maar wel even apart benoemd moet worden. De tags H1 tot en met H3 worden eigenlijk het meeste gebruikt en hier worden vaak ook de zoekwoorden in verwerkt.

Hoe plaats je heading?

Het kan natuurlijk zo zijn dat je geen kaas heeft gegeten van HTML-codes. Wij kunnen je hier op een vakkundige wijze inzicht in geven zodat jouw teksten leesbaarder worden en sneller worden gevonden. De heading tags hebben namelijk alles te maken met deze HTML-code van de websites. De tekst die een bezoeker op de website ziet, is niet de tekst zoals hij in de website wordt gemaakt. Gelukkig maar, anders zou de tekst een stuk onleesbaarder worden. In de oorspronkelijke tekst zijn er allemaal HTML-codes om bijvoorbeeld een spatie, een alinea, een hoofdletter of andere kenmerken aan te geven. De heading tags vallen hier ook onder. Wanneer je bijvoorbeeld een tussenkop wilt maken in een tekst, dan plaatst je de betreffende woorden van deze tussenkop tussen een heading tag. Stel dat je de zin ‘Hoe maak ik de tekst aantrekkelijk?’ als tussenkop wilt plaatsen. Dan gebruik je voorafgaand aan deze zin de code [h2] en aan het eind van deze zin de code [/h2]. Deze zin verschijnt dan in de grote van een tussenkop. Dit werkt ook zo voor de andere tags, altijd is er een deel van de code aan het begin van de tekst en een eindcode aan het eind.