Wereldwijd wordt er ontzettend veel onderzoek gedaan naar de motivaties van mensen voor bepaalde denkwijzen en handelingen. Verschillende wetenschappers hebben op basis van hun onderzoek een theorie opgesteld die volgens hun de motivaties van een mens verklaard. 

Enkele motivatietheorieën zijn onder anderen:

 • Motivatietheorie van Sigmund Freud
 • Motivatietheorie van Abraham Maslow
 • Motivatietheorie van Herzberg
 • Motivatietheorie van Vroom
 • Motivatietheorie van McGregor
 • Motivatietheorie Miller
 • Motivatietheorie McClelland
 • Motivatietheorie Deci en Ryan
 • Motivatietheorie Covey
 • Motivatietheorie Bandura
 • Motvaitetheorie Stevens
 • Middel-doelketens