Wat is een SMART doelstelling?

In veel marketingplannen wordt verwacht dat de doelstellingen SMART worden opgesteld. Aan de hand van deze doelstellingen bepaalt een bedrijf welke kant het op wil gaan het aankomende jaar of de aankomende jaren.

Een SMART doelstelling bevat de volgende elementen:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden
Wat maakt een doelstelling specifiek?

Een doelstelling is specifiek wanneer het doel concreet en duidelijk wordt omschreven. Dit creëer je door bijvoorbeeld een getal, bedrag of percentage toe te voegen. Hierdoor ontstaat er geen misverstand over waar je als bedrijf naar toe wilt. Vermijd termen als “een goede campagne neerzetten” of “hoog scoren op klanttevredenheid”.

Wat maakt een doelstelling meetbaar?

Een doelstelling is meetbaar wanneer er een kwantitatief element aan verbonden is. Denk daarbij aan een getal, percentage of bedrag. Om een doelstelling meetbaar te maken is het wel belangrijk om te weten waar je nu staat. Dit kun je eventueel ook als volgt verwerken in een doelstelling: ‘Op 31 december 2020 moet het gemiddelde klantcijfer in Google Reviews van Nobrand gegroeid zijn van een 8.9 naar een 9.1.’ Door zowel het startpunt als het eindpunt aan te geven in de doelstelling weet iedereen waar we staan en waar wij naar toe werken.

Wat maakt een doelstelling acceptabel?

Een doelstelling is acceptabel wanneer de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een doelstelling achter de doelstelling staan. Wanneer medewerkers het niet eens zijn met de doelstelling, zullen ze er minder moeite voor doen om de doelstelling te behalen. Dit maakt de kans op het voltooien van de doelstelling gering.

Wat maakt een doelstelling realistisch?

Het is belangrijk dat iedereen binnen het bedrijf het gevoel heeft dat het realistisch is dat de doelstelling gehaald zal worden. Zorg er voor dat een doelstelling niet te makkelijk, maar ook niet te moeilijk. Een makkelijke doelstelling zal namelijk geen uitdaging vormen voor de medewerkers waardoor het niet nodig is een stapje extra te zetten. Een praktisch onhaalbare doelstelling daarentegen zal er voor zorgen dat er weinig tot geen draagvlak is onder het uitvoerend personeel. Daarmee wordt de doelstelling minder “Acceptabel”.

Wat maakt een doelstelling tijdgebonden?

Ten slotte is het belangrijk een eindtijd te stellen voor jouw doelstelling. Wanneer de eindtijd is bereikt kan er gemeten worden of de doelstelling is behaald.

Een goede doelstelling geeft dus simpelweg aan wat wanneer bereikt moet worden en is op een dusdanige manier geformuleerd dat iedereen die aan de doelstelling werkt haar begrijpt en ondersteunt.